Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2019

mywholeworld
Reposted fromFlau Flau viablackheartgirl blackheartgirl
mywholeworld
4764 3cf7
mywholeworld
2886 8d37
Does it get easier?

October 15 2019

mywholeworld
2784 e632
Reposted fromzciach zciach viahepi hepi
mywholeworld
2945 335b 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaSmerfMaruda SmerfMaruda
mywholeworld
2623 7db7
Reposted fromtichga tichga viahepi hepi
mywholeworld
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
mywholeworld
2958 2d26 500
Reposted fromolbaria olbaria viaMezame Mezame
mywholeworld
Czasem już tak jest, że chcemy tych rzeczy, które są dla nas z pozoru całkowicie nie osiągalne.
— Valentina Fast – Royal. Miłość z aksamitu
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

October 14 2019

mywholeworld
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viausmiechprosze usmiechprosze
mywholeworld
2803 569e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamadamemonroe madamemonroe

October 13 2019

mywholeworld
mywholeworld
mywholeworld
mywholeworld

October 10 2019

mywholeworld
mywholeworld
6200 094d 500
mywholeworld
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
mywholeworld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl