Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

mywholeworld
5033 0e90 500
Reposted fromnalezycie nalezycie viablackheartgirl blackheartgirl
mywholeworld
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
mywholeworld

July 30 2018

mywholeworld
Reposted frombluuu bluuu viablackheartgirl blackheartgirl
mywholeworld
Seksapil to sprawa wnętrza kobiety. Gdyby chodziło o urodę, to wszystkie ładne kobiety byłyby seksowne, a nie są.
— Michelangelo Antonioni
7601 f35c
Reposted frommyry myry viablackheartgirl blackheartgirl
mywholeworld
5891 e2b2
<3
mywholeworld
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
mywholeworld
Tylko w fantazjach wszystko przebiega po naszej myśli.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viacytaty cytaty
mywholeworld

July 27 2018

mywholeworld
Wobec wszystkiego, co Ci się przydarza, możesz sobie albo współczuć, albo traktować to, co się stało, jako prezent. Wszystko jest albo okazją do rozwoju, albo przeszkodą, która zatrzyma Twój rozwój. Wybór należy do Ciebie
— Wayne Dyer
Reposted fromavooid avooid viatysiace-mysli tysiace-mysli
mywholeworld
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0

July 26 2018

mywholeworld
mywholeworld
mywholeworld
9687 2c12 500
mywholeworld
mywholeworld
6528 c177 500
mywholeworld
mywholeworld
3845 ce56 500
Reposted frombiru biru viablackheartgirl blackheartgirl

July 24 2018

mywholeworld
9839 359a
Reposted fromzelbekon zelbekon viashikaji shikaji
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl